U bent hier:

Visie en Doelen

Visie

Komend halfjaar zal de Co-Raad VU zich inzetten voor de belangen van de masterstudenten. De visie van de Co-Raad VU is het zijn van een samenwerkingsorgaan voor en door masterstudenten geneeskunde, dat de schakel is tussen hen en de opleiding, om zo de belangen van álle masterstudenten geneeskunde te behartigen en hen zo transparant mogelijk te informeren. De Co-Raad VU streeft naar het evalueren en verbeteren van het masteronderwijs, draagt middels masterclasses en sociale evenementen bij aan verdieping en verbreding van kennis en uitbreiding van het netwerk en heeft daarnaast aandacht voor loopbaanoriëntatie, opdat coassistenten zich, in een veilige leeromgeving, optimaal kunnen ontwikkelen.

De visie van de Co-Raad VU wordt nagestreefd door het opstellen van geconcretiseerde doelen, welke zijn onderverdeeld in portefeuilles met bijbehorende thema’s.

Aan de hand van onderstaande portefeuilles en thema's hebben wij onze beleidsplannen opgesteld. Deze beleidsplannen zijn hier uitgebreid te lezen. Voor de beleidsplannen en halfjaarverslagen van voorgaande besturen verwijzen wij jullie naar het desbetreffende archief. 

Doelen

Archief beleidsplannen en halfjaarverslagen

Klik hier om onze beleidsplannen van de afgelopen jaren te bekijken. 

Klik hier om onze halfjaarverslagen van de afgelopen jaren te bekijken.