U bent hier:

Visie en Doelen

Visie

Komend halfjaar zal de Co-Raad VU zich inzetten voor de belangen van de masterstudenten. De visie van de Co-Raad VU is het zijn van een samenwerkingsorgaan vóór en dóór de coassistenten, dat zo de schakel is tussen hen en de opleiding, om belangen te behartigen en klachten op zich te nemen, hierin zo transparant mogelijk informatie te verschaffen, daarmee het onderwijs te verbeteren en vragen te kunnen beantwoorden, evenals het kunnen bieden van masterclasses en sociale evenementen voor de ontwikkeling van netwerken en kennis, maar ook de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

De visie van de Co-Raad streven wij na door het opstellen van geconcretiseerde doelen, welke zijn onderverdeeld in portefeuilles met bijbehorende thema’s.

Aan de hand van onderstaande portefeuilles en thema's hebben wij onze beleidsplannen opgesteld. Deze beleidsplannen zijn hier uitgebreid te lezen. Voor de beleidsplannen en halfjaarverslagen van voorgaande besturen verwijzen wij jullie naar het desbetreffende archief. 

Doelen

Archief beleidsplannen en halfjaarverslagen

Klik hier om onze beleidsplannen van de afgelopen jaren te bekijken. 

Klik hier om onze halfjaarverslagen van de afgelopen jaren te bekijken.