U bent hier:

Afstuderen

Procedure rondom afstuderen
Het zit erop! Je hebt minimaal zes jaar moeten studeren en nu ben je er helemaal klaar voor. Je kunt aan de slag. Maar hiervoor moet je je diploma eerst even aanvragen. Hoe doe je dat? 

Aanvragen van je diploma
Wanneer je je laatste stage hebt afgerond, wil je je diploma aanvragen en je studie afronden. Hoe gaat dat in zijn werk?

  1. Wacht eerst tot alle cijfers en studiepunten op VUnet zijn toegekend. Je kan pas je diploma aanvragen nadat alle cijfers en studiepunten op VUnet staan. Let op: Dit kan 2 tot 4 weken duren. 
  2. Nadat alle cijfers en studiepunten zijn toegekend, ontvang je automatisch een mail m.b.t. het aanvragen van je diploma. In de mail bevindt zich een link naar een andere pagina. Wanneer je je diploma hebt aangevraagd, verschijnt het vervolgens vrij snel in DUO.
  3. Schrijf je uit bij studielink, DUO en stop actief je studenten-OV.

Zie ook de pagina 'afstuderen' op Faculteit der Geneeskunde VU Amsterdam.

Aanvragen van je BIG-registratie
Vraag je BIG-registratie aan nadat je je digitale diploma op DUO hebt ontvangen. Dit doe je via de volgende link: https://www.bigregister.nl/. Let op: Dit kan 2 tot 6 weken duren. 

Diploma-uitreiking
Vanuit de opleiding ontvang je bericht over de diploma-uitreiking, waarbij je je fysieke diploma zal ontvangen en de eed zal afleggen. Je kan echter al starten met een baan als arts, voordat dat je je fysieke diploma hebt ontvangen. Deze kan je later aanleveren bij jouw werkplek na de diploma-uitreiking.

De Nederlandse artseneed

Aan alle universiteiten wordt tijdens de afstudeerplechtigheid waarin de artsenbul wordt uitgereikt, een ogenblik van reflectie op normen en waarden ingelast waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe door VSNU, NFU en KNMG afgesproken versie van de eed van Hippocrates. De tekst van de eed is opgenomen in het boekje 'Nederlandse artseneed' dat de jonge arts na het afleggen van de eed of gelofte ontvangt.
 

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen.
Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.
of
Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.
 
Toelichting Nederlandse artseneed vind je hier.