U bent hier:

Profileringsjaar (masterjaar 3)

Het profileringsjaar

Het derde jaar van de masteropleiding geneeskunde wordt ook wel het profileringsjaar genoemd, waarbij elke masterstudent de verschillende onderdelen naar eigen keuze van discipline kan invullen. Dit jaar kan gebruikt worden om je te verdiepen binnen één of meerdere specialismen. De loopbaancoach zou eventueel kunnen ondersteunen in het maken van de keuze.

Het profileringsjaar bestaat uit:

 • De semi-artsstage (16 weken);

 • De (eventueel verlengde) wetenschappelijke stage (16-24 weken);

 • Het keuzeonderwijs (8 weken).

De semi-artsstage
De semi-artsstage (SAS) is de laatste klinische stage die na de verplichte coschappen wordt gelopen. Ongeveer tijdens het coschap kindergeneeskunde ontvang je van het mastersecretariaat een uitnodigingsmail waarin de startdatum van jouw semi-artsstage staat en wanneer je kunt beginnen met het regelen van de stage. Uitgebreide informatie over de regels omtrent het regelen van je semi-artsstage kun je vinden op VUweb. Zie voor een duidelijk overzicht van wanneer je welke informatie ontvangt de volgende tijdlijn:

Stageplek regelen

Voor het regelen van de semi-artsstage is het de bedoeling dat je zelf contact opneemt met de verschillende stagelocaties om een stageplek te vinden. Je kunt op drie manieren je stageplek regelen:

 1. Een plek reserveren
  Op canvas staat een document van stageplekken die je van tevoren mag benaderen om een plek bij jouw gewenste specialisme te reserveren. Vanaf 26 weken voor aanvang van de semi-arts stage mag je op KL-app jezelf aanmelden als het ziekenhuis jou deze plek heeft toegewezen.

 2. Je voorkeur doorgeven bij de VU
  Als je zelf geen plek hebt kunnen/willen reserveren, kun je jouw voorkeuren opgeven bij de VU in KL-app. De SAS-planning zal dan een stageplek voor je zoeken uit het aanbod stageplekken die studenten niet zelf mogen reserveren of plekken die door niemand gereserveerd zijn.

 3. Een stageplek buiten het aanbod reserveren
  In uitzonderlijke gevallen mag je een stageplek buiten het aanbod reserveren. Dit mag alleen in overleg met de SAS-planning als je niet op jouw gewenste specialisme binnen het aanbod geplaatst kunt worden.  

Voor coassistenten met startdatum SAS vanaf 25 september 2023:

De planning van de semi-artsstage is veranderd. De opleiding zal vanaf startdatum SAS 25 september 2023 alle studenten zelf indelen voor de semi-artsstage. Je kan dan dus niet meer zelf een stageplek reserveren. Zie voor meer informatie: hier.. Wij hebben ook een nieuw overzicht van de tijdlijn voor jullie gemaakt.

Tips van de coassistent

 • Veel stagelocaties hebben vaste lotingsdata. Informeer van tevoren wanneer deze zijn en geef aan dat je geïnteresseerd bent. Op deze manier ben je nooit te laat om mee te loten voor een SAS-plek;

 • Plan een kennismakingsgesprek in met je stagelocatie om wederzijdse verwachtingen en je leerdoelen te bespreken;

 • De semi-arts stage wordt door veel coassistenten als een erg belangrijk coschap gezien en iedereen wil het liefst bij zijn specialisme van eerste keus geplaatst worden. Maak je zelf alleen niet te druk over het geplaatst worden bij jouw gewenste specialisme, sommige plekken zijn erg populair en niet iedereen kan ingeloot worden. Als je uiteindelijk niet bij jouw eerste keus terechtkomt, zal je nog net zo veel leren! Stel voor jezelf goede leerdoelen op, deze zijn meestal niet specialisme-specifiek en kun je ook bereiken bij je tweede keus. Coassistenten die uiteindelijk niet bij hun eerste keus terecht zijn gekomen, hebben nog steeds een hele leuke en leerzame stage gehad!