U bent hier:

Geriatrie

Promovendus en onderwijs afdeling Ouderengeneeskunde, VUmc
- Waar ben je terecht gekomen? Ik werk op de Medische Faculteit van het VUmc bij de afdeling Ouderengeneeskunde. Voor één dag in de week heb ik onderwijs taken, ik ben bijvoorbeeld tutor van een studiegroep en schrijf toetsvragen voor de voortgangstoets. De rest van mijn tijd besteed ik aan mijn promotieonderzoek.
Hoe ben je hier terechtgekomen? Tijdens mijn wetenschappelijke stage, die ik aan het eind van mijn studie heb gelopen, kwam ik er achter dat ik onderzoek heel erg leuk vond. Tijdens de opleiding leek het me maar saai en kon ik me niet voorstellen dat iemand na zijn geneeskunde opleiding onderzoeker wilde worden. Maar toen ik mijn stage liep op de afdeling Medische Psychologie in het AMC kwam ik met onderwerpen in aanraking die ik erg interessant vond en waar ik meer over wilde weten! Dit was erg fijn, want aan het einde van mijn studie werd mij ook duidelijk dat werken in de patiëntenzorg mij meer kostte dan dat het mij bracht, en dat ik daar op dit moment waarschijnlijk niet verder in wilde. Na een jaar werken in het verpleeghuis, om toch wat klinische ervaring op te doen en voor mijzelf te ervaren hoe ik werken als arts echt vond, ben ik bij de afdeling Ouderengeneeskunde van het VUmc terecht gekomen. Aanvankelijk hield ik mij met name bezig met de coördinatie van een onderwijsblok over Ouderengeneeskunde, na een jaar ben ik hier gestart met mijn promotieonderzoek en staan de onderwijstaken meer op de achtergrond.
Wat heeft jouw geholpen in het maken van je keuze? Ik heb geprobeerd te kiezen voor waar ik het meest blij van werd. Na mijn opleiding heb ik een jaar in het verpleeghuis gewerkt, dat was als een soort test voor mij. Ik vroeg me af of ik niet gewoon bang was om als arts aan de slag te gaan, dat ik te veel beren op de weg zag en ik er gewoon even mijn draai in moest vinden. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad in het huis waar ik werkte, maar uiteindelijk trok het onderzoek mij toch meer.
Hoe kijk je nu tegen je keuze aan? Ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt. Ik vind mijn werk leuk en ik ben ook blij dat ik naast mijn werk ruimte heb voor andere dingen. Afgelopen jaar heb ik bijvoorbeeld een jaar filosofie gestudeerd aan de UvA!
Hoe ziet je verdere loopbaan eruit? Op dit moment hoop ik ook na mijn promotie in het onderzoek te kunnen blijven werken. Het is soms moeilijk om een post doc plek te vinden, dus ik denk ook na over andere opties. Dat zou binnen de geneeskunde/onderzoek, maar ook daar buiten kunnen zijn.
- Hoe ziet jouw ‘normale’ werkdag/-week eruit? Ik werk 3,5 dag in de week. Ik kan mijn eigen uren indelen en zelf beslissen op welke dagen ik aan onderzoek of onderwijs werk, vaak loopt dat een beetje door elkaar. Per dag werk ik gemiddeld 8 uur per dag, soms meer en soms minder. Ik zit daarbij veel achter de computer, in de middag wandel ik bijvoorbeeld een rondje door het park om weer nieuwe energie op te doen en met een fris hoofd verder te werken.
Wat voor patiënten zie jij vooral? Geen.
Wat vind jij het leukst aan jouw baan? Het onderwerp waar mijn promotie over gaat vind ik erg leuk (hoe we studenten nog beter kunnen voorbereiden op de zorg voor oudere patiënten), dat ik mijn creativiteit kan gebruiken tijdens mijn werk, het schrijven van teksten, mijn collega's en de vrijheid die ik krijg.
Wat vind jij minder leuk / moeilijk aan jouw baan? Soms mis ik de reuring en de bijzondere situaties met patiënten die een baan in de klinische praktijk met zich mee brengen. Daarnaast duren in het onderzoek projecten vaak langere tijd, soms vind ik het ook leuk om kortdurende taken te kunnen doen en afronden, maar die afwisseling vind ik weer in het schrijven van toetsvragen.
Wat is jouw tip voor de jonge (bijna) dokter die dit specialisme overweegt? Wees eerlijk tegenover je zelf over wat je echt leuk vindt en wat niet. En durf verschillende banen/stages/specialismen uit te proberen.

AIOS Geriatrie
Hoe ben je hier terechtgekomen? Na eerdere ANIOS-baan in geriatrie (daarvoor neurologie).
Wat heeft jouw geholpen in het maken van je keuze? Werkervaring binnen de geriatrie.
- Hoe kijk je nu tegen je keuze aan? Wisselend, de opleiding is niet geheel wat ik ervan verwacht, maar ik vermoed dat dit niet geheel representatief is voor mijn werk als geriater.
- Hoe ziet je verdere loopbaan eruit? 5 jaar opleiding geriatrie (2 jaar vooropleiding interne in OLVG, hierna 9 maanden psychiatrie in amstelveen en dan 3 maanden neurologie en 2 jaar geriatrie in Alkmaar).
Hoe ziet jouw ‘normale’ werkdag/-week eruit? 8-18u met weinig pauzes en soms 2 uur overwerk.
Wat voor patiënten zie jij vooral? Nu vooral internistische patiënten (ivm vooropleiding interne) Bij geriatrie: patiënten met gecombineerder prolbemen van zowel cognitieve en somatische aard met complexe psychosociale situatie.
Wat vind jij het leukst aan jouw baan? Leukst aan de geriatrie: dat je gemiddeld iets meer tijd hebt om je patiënt volledig te leren kennen en de behandeling richt op de patiënt (ipv op de ziekte). Leveren van maatwerk ipv alleen maar protocollen volgen. Veel teamwork. Brede kennis waardoor je veel zelf kunt doen en niet steeds iedereen in consult hoeft te vragen.
Wat vind jij minder leuk / moeilijk aan jouw baan? Onbekend maakt onbemind. Ik heb tijdens geneeskunde nooit doorgehad hoe groot en hoe leuk dit specialisme is. Geleidelijk aan lijkt dit te veranderen maar ik moet nog wel vaak aan andere specialismes uitleggen wat er precies onder de geriatrie valt (en ook vooral wat er niet onder valt).
Wat is jouw tip voor de jonge (bijna) dokter die dit specialisme overweegt? Doe werkervaring op als ANIOS om te zien of het bij je past en vervolgens aangenomen te kunnen worden. Werkervaring is vereist (promotietraject niet per se)

Coaching + ANIOS Ouderengeneeskunde, Limburg
Hoe bent u hier terechtgekomen? Na opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Limburg blijven hangen (echtgenoot ontmoet).
- Wat heeft u geholpen in het maken van uw keuze? Zelf gedaan.
Hoe kijkt u nu tegen uw keuze aan? Was toendertijd (28 jaar geleden) een goede keuze. Later ben ik erop teruggekomen. Nu ben ik bezig met management en coaching. Mijn registratie specialist oudergeneeskunde ben ik kwijtgeraakt, nu werk ik nog als basisarts enkele uren per week in GGZ of ouderenzorg.
- Hoe ziet jouw ‘normale’ werkdag/-week eruit? Ongeveer 32 uur in eigen bedrijf (coaching) waarvan gemiddeld 8 uur als arts. Geen diensten.
Wat voor patiënten ziet u vooral? In eigen coachpraktijk mensen met slaapproblemen en persoonlijke ontwikkelingsvragen. Als arts verslaafden en dementerenden.
Wat vindt u het leukst aan uw baan? De afwisseling.
Wat vindt u minder leuk / moeilijk aan uw baan? Als zelfstandige de grens tussen werk en prive bewaren.
Wat is uw tip voor de jonge (bijna) dokter die dit specialisme overweegt? Je kunt nu kiezen voor een specialisme, maar het is de vraag of je dat je levenlang wilt blijven doen. Ik vond het te saai en heb me in andere richtingen ontwikkeld.