U bent hier:

Onderwijs

De Co-Raad VU houdt zich bezig met het masteronderwijs van geneeskundestudenten van het VUmc. Het masteronderwijs betreft het vierde tot en met het zesde jaar geneeskunde, waarin de coschappen, het senior coschap, de wetenschappelijke stage en het keuzecoschap gelopen worden.
De Co-Raad VU inventariseert klachten, denkt mee over het verbeteren van het onderwijs en draagt gestructureerde oplossingen aan. Regelmatig overlegt zij met de coördinatoren van het onderwijs, de FSR, JVB, MFVU, IFMA-VUmc en studentassessor tijdens het Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO). Door deze overleggen wordt de Co-Raad VU op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op zowel facultair en landelijk niveau. Tevens worden er regelmatig lunches georganiseerd op coschap- en KTO-locaties om het onderwijs te evalueren en vindt er vier keer per jaar een cogroepvertegenwoordigersoverleg (CGV) plaats met zogenoemde ‘co-groep vertegenwoordigers’. Zo blijft de Co-Raad op de hoogte van de zaken die in de master spelen. Klik vooral verder om meer informatie te krijgen over het onderwijs in de Master!