U bent hier:

Opmerkingen & Klachten

Heb je een klacht, opmerking of ervaar je ongewenst gedrag tijdens jouw opleiding? Meld dit! Dit kan ook te allen tijde anoniem.

Hoe kun je een klacht melden? Stuur een mail naar bestuur@co-raad.nl, app naar de Co-Telefoon (+31 (0)6 25327725) of maak een melding via de #Zouikwatzeggen-app. Ook kun je altijd terecht bij de opleiding (master.gnk.vu@amsterdamumc.nl), de studieadviseurs, de vertrouwenspersoon op jouw coschaplocatie, jouw mentor/tutor of de ombudsman van de VU.

Wat doen wij met klachten? We kunnen structurele problemen en problemen in het onderwijs bespreken met het onderwijsinstituut van het VUmc. Bij andere klachten kunnen we hetzelfde doen, of de student tips geven waar hij/zij terecht kan met de klacht. Terugkoppeling over de klacht kunnen wij helaas alleen geven als de contactgegevens van de student bekend zijn.

Klachten- en geschillenloket VUmc

Sinds september 2013 bestaat een nieuwe procedure voor klachten van VUmc studenten, nadat het geschillenloket van het VUmc officieel is geopend. Dit houdt in dat klachten daar ingediend kunnen worden, zodat deze direct bij de juiste personen in het onderwijssysteem terecht komen. Kort samengevat komt het op het volgende neer:

  • Als men een 'signaal' af wil geven over het VUmc of suggesties heeft ter verbetering, dan kan men dat melden door onderwijsevaluaties in te vullen of te mailen naar signaal@amsterdamumc.nl
  • Als men een individuele klacht heeft over organisatie van het onderwijs, medewerkers, docenten, begeleiders, medestudenten of over kwaliteit van het onderwijs, dan kan men terecht bij het geschillenloket van het VUmc via klacht@amsterdamumc.nl. Er kunnen hier geen klachten ingediend worden over een algemene VU-regeling of over onderwijsinhoudelijke zaken, wel over het niet-nakomen van afspraken, ongepaste bejegening en dergelijke.
  • Heeft de student te maken met bijvoorbeeld discriminatie of ongewenste intimiteiten, dan kan deze zich wenden tot een vertrouwenspersoon.

Binnen 20 werkdagen ontvangt de klagende een schriftelijke reactie of uitnodiging voor een persoonlijk of telefonisch gesprek met de leidinggevende van betreffende afdeling. Kijk voor meer informatie op de website van VUmc School of Medical Sciences.