U bent hier:

Transparantie en Informatieverschaffing

Transparantie

Transparantie richting leden

Om de transparantie richting de leden te verbeteren is er halverwege het jaar 2019-2 besloten om onze beleidsplannen te presenteren op de website. Halfjaarlijks zullen deze plannen worden bijgewerkt. Begin 2020-1 zullen deze plannen moeten worden uitgewisseld voor de nieuwe beleidsplannen en zal er een archief worden aangelegd van ‘oude’ en voltooide beleidsplannen. Hierna zal worden geëvalueerd of deze manier van presentatie werkt. 

Verantwoordelijk bestuurslid: Femke Hensen

Website

Professionalisering website

In 2019-2 is er aandacht besteed aan het professionaliseren van de website van de Co-Raad. De website is overzichtelijker gemaakt en de inhoud is ge-update. Aan het eind van het jaar zijn de eerste stappen gezet naar een nieuwe stijl op de website. Ons logo + huisstijl zijn aangepast naar de kleuren van de Vrije Universiteit, omdat wij officieel niet horen bij het Amsterdam UMC. Met deze nieuwe kleuren en ideeën is contact gelegd met Genkgo, om de website zo aan te passen dat deze passend en functioneel is.
Nieuw: In 2020-1 zullen we de eerste versie van de nieuwe website krijgen en verder functionaliteit van de website moeten evalueren.

Verantwoordelijk bestuurslid: Femke Hensen

App

Co-Raad App

Huidige situatie
Afgelopen jaren hebben wij al Co-Raad stappen gezet door onze informatievoorziening niet alleen via onze website te regelen, maar ook de sociale media verder ingezet om onze leden te bereiken. 
Doelstellingen
Om nog laagdrempeliger de coassistenten te kunnen bereiken (met een knop op de telefoon), willen wij komend jaar inventariseren wat de mogelijkheden zijn om een app te ontwikkelen.
Realisatie
In 2019-2 hebben wij heel wat stappen ondernomen in het vernieuwen van onze website, logo en huisstijl. Daarom verwachten wij ook niet komend half jaar al de mogelijkheden te hebben om een hele applicatie op te zetten. Wij willen vooral gaan inventariseren bij andere verenigingen en organisaties wat de mogelijkheden zijn. MFVU heeft al een aantal jaren een app, daarom willen wij contact leggen met hen om te kijken hoe dit destijds is aangepakt. Daarnaast willen we in het contact met Genkgo exploreren wat de vanuit hun mogelijkheden zijn en wat zij ons kunnen bieden. 
Financieel
De financiële kosten gebonden aan het ontwikkelen van de applicatie behoren ook tot het doel van dit plan en kunnen nog niet worden vastgesteld. In verband met de hoge kosten van het herzien van de website, wordt wel verwacht deze uitgave in ieder geval uit te moeten stellen tot 2020-2. Dit zullen wij komend jaar evalueren. 
Evaluatie
Aan het einde van dit halfjaar zal worden geëvalueerd binnen het bestuur wat de mogelijkheden zijn en eventueel een volgende stap gezet in het ontwikkelen van de functies die deze applicatie moet gaan bezitten en een lay-out te maken. Maar vooral zal moeten worden geëvalueerd wanneer dit plan kan worden uitgevoerd. 

Verantwoordelijk bestuurslid: Femke Hensen

Informatieverschaffing

Duidelijkheid omtrent huisvesting bij verre coschap locaties 

Huidige situatie
Het is niet ongebruikelijk dat coassistenten voor hun coschappen worden geplaatst in een ziekenhuis dat moeilijk te bereiken is vanuit Amsterdam. 
Afgelopen half jaar 2019-2 hebben we met Ina Hokke (planning master) overlegd over hoe we dit plan kunnen aanpakken: De Co-Raad inventariseert onder coassistenten waar mogelijkheden voor huisvesting zijn en sturen deze mogelijkheid door naar Ina . Hokke. Op goedkeuring van haar sturen we een mail naar de locatie of we de mogelijkheid (onder voorwaarde) op onze website mogen plaatsen. Momenteel staan er al een aantal huisvestingsmogelijkheden op onze website. 
Doelstellingen
We zouden graag meer duidelijkheid willen creëren voor coassistenten wat betreft de huisvesting voor de desbetreffende verre coschappen. Dit half jaar willen we verder werken aan het overzicht. 
Realisatie
We blijven doorgaan met inventariseren onder coassistenten, mailen naar Ina Hokke ter goedkeuring en tot slot natuurlijk informeren bij de locatie zelf of we de mogelijkheid op onze site mogen plaatsen. Als duidelijk is waar allemaal mogelijkheden zijn voor piketkamers, zullen we dit op de site plaatsen en de studieadviseurs hierover informeren.
Financieel
Er zullen geen kosten aan dit beleidsplan verbonden zijn.
Evaluatie
Aan het einde van het halfjaar zullen we door middel van een enquête of in het CGV evalueren bij coassistenten of er meer duidelijkheid is omtrent huisvesting voor coschappen.

Verantwoordelijk bestuurslid: Vazula Bekkers

Informatie verstrekken over het Raamplan

Huidige situatie
Tijdens een van onze co-lunches waren er meerdere coassistenten die van mening waren dat er geen duidelijke richtlijnen zijn over de eindtermen waar een coassistent kennis over dient te hebben na afronding van het coschap. Denk hierbij aan bepaalde diagnoses en behandelingen. Als handvat tijdens het coschap, omdat het soms onduidelijk is voor coassistenten wat je precies aan kennis dient te weten aan het einde van het coschap en uiteindelijk aan het eind van alle coschappen. 
Doelstellingen
Meer duidelijkheid over wat volgens het raamplan de eindtermen zijn per coschap en dit communiceren naar de coassistent. 
Realisatie

  1. Inventariseren wat er per coschap aan eindtermen bekend is en dit vergelijken met het raamplan voor de master geneeskunde.  

  2. Indien er coschappen zijn waar deze eindtermen niet bekend zijn contact met de coschapcoördinatoren opnemen over de vraag van coassistenten naar duidelijkheid omtrent eindtermen volgens het raamplan. Zodat de coschapcoördinatoren een lijst kunnen maken met eindtermen. 

Financieel
Er zullen geen kosten aan dit beleidsplan verbonden zijn. 
Evaluatie
Tijdens een co-lunch/CGV of middels een enquête inventariseren bij coassistenten of zij na het uitvoeren en verschaffen van deze informatie wel vinden dat er genoeg duidelijkheid is over de eindtermen tijdens de coschappen. 

Verantwoordelijk bestuurslid: Vazula Bekkers