U bent hier:

Evenementen

Evenementen

Sociale evenementen

Huidige situatie
Afgelopen half jaar is het plannen van de VrijMiCo, eens per twee maanden, doorgezet. Daarnaast heeft er ook een zeer succesvolle pubquiz plaatsgevonden, waarbij 45 coassistenten aanwezig waren. 
Doelstellingen 

  • VrijMiCo tweemaandelijks laten plaatsvinden terug laten komen

  • Halfjaarlijkse pubquiz opnieuw organiseren

  • Jaarlijkse botenborrel 

Realisatie
VrijMiCo: de VrijMiCo zal bij Café Parck blijven plaatsvinden: dit is een fijne locatie en zo kunnen we de continuïteit waarborgen voor coassistenten. 
Pubquiz: ook dit halfjaar zal er weer een pubquiz georganiseerd worden. Afgelopen edities vonden plaats in Café Fest. Aldaar hebben we een goede deal: voor 13 euro krijgt elke student een hamburger, drankje en bittergarnituur. Hierdoor is Café Fest een goede optie voor een volgende pubquiz. Cafe Fest heeft aangegeven dat zij graag een volgende keer weer als locatie fungeren. 
Botenborrel: Elke zomer wordt er een botenborrel georganiseerd door de Co-Raad, waarbij ongeveer 40 plekken zijn. Dit wordt op een vrijdag georganiseerd. Als opstapplaats bleek de Omval vorig jaar erg handig te zijn, indien mogelijk houden we die plek dit jaar aan. 
Financieel
VrijMiCo: voor de VrijMiCo willen we kijken of het mogelijk is om een welkomstdrankje te vergoeden, om zo meer coassistenten te motiveren om de borrel te attenderen. Hiervoor zullen we ter zijner tijd naar het budget moeten kijken.
Pubquiz: Cafe Fest rekende voor elke aanwezige €13,-, hiervoor kregen zij een burger inclusief friet, een drankje en bittergarnituur in de pauze. Vanuit de Co-Raad werd €4,- betaald, waardoor het voor de leden uiteindelijk uitkwam op €9,- per persoon
Botenborrel: De begroting van de botenborrel hangt grotendeels af van waar we de boot dit jaar kunnen huren. Dit wordt later bekend. In overleg met de penningmeester zal er een begroting worden opgesteld.
Evaluatie
Naderhand zullen we elk evenement bespreken, denk hierbij aan de sfeer, maar ook aan de mate van opkomst en eventuele obstakels tijdens het organiseren.  Indien toepasselijk, zal er een digitale evaluatie naar de studenten worden verstuurd. De resultaten van deze evaluatie zullen besproken worden in de eerstvolgende vergadering en upgeload worden in de google drive.

Verantwoordelijk bestuurslid: Laura Witteveen en Rianne Seefat

Maatschappelijk element/benefiet run

Huidige situatie
Met vijf leden van de Co-Raad VU hebben we deelgenomen aan ‘Lopen tegen kanker’, 9e editie. We zijn van plan deze doelstelling door te zetten en uit te breiden.
Doelstellingen
Volgende Amsterdam UMC benefiet run deelnemen met een grote groep coassistenten en de Co-Raad VU, met als doel het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid.
Realisatie
In oktober 2019 hebben vijf Co-Raad bestuursleden deelgenomen aan de benefiet run ‘Lopen tegen kanker’, de 9de editie. Dit deden wij zowel om te kijken of deelname aan een run een geschikte manier is om een maatschappelijk element te betrekken in de Co-Raad, als om promotiemateriaal te vergaren voor een volgend groter evenement. Wij zijn van plan om het Amsterdam UMC te benaderen en te vragen of het mogelijk is om een groep coassistenten gratis te laten deelnemen aan hun volgende benefiet run, te verwachten in mei 2020. Door geen geld te vragen aan coassistenten, denken we meer coassistenten kunnen oproepen om de vijf kilometer hard te lopen. Op de sociale media zullen wij ons plan bekendmaken en promoten middels het vergaarde video- en fotomateriaal van de benefiet run in 2019. Coassistenten kunnen zich dan via ons (gratis) aanmelden. Voor meer naamsbekendheid van de Co-Raad VU en voor een samenhorigheidsgevoel, zouden we t-shirts met ons logo kunnen uitdelen.  Er zouden T-shirts, zweetbandjes of ontbijtkoeken kunnen worden uitgedeeld aan de deelnemers (van de Co-Raad VU groep), voor verdere uitbreiding van naamsbekendheid van de Co-Raad VU. 
Financieel
Wij hopen dat coassistenten gratis deel kunnen nemen aan de benefiet run van het UMC Amsterdam. Mocht dit niet mogelijk zijn, zullen de coassistenten een van te voren vastgesteld bedrag moeten betalen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een sponsor te zoeken die t-shirts betaald dan wel de kosten van de deelname voor coassistenten. 
Evaluatie
De deelname aan de benefietrun zal worden geëvalueerd door de Co-Raad VU en door een evaluatieformulier naar de coassistenten. 

Verantwoordelijk bestuurslid: Laura Witteveen

Symposium

Huidige situatie
In januari 2018 werd het symposium ‘doctors without patients’ georganiseerd door de Co-Raad, in samenwerking met de MFVU. Het symposium behandelde niet klinische baanmogelijkheden voor artsen.  Wij zijn nu wederom hard bezig met het plannen van dit symposium in februari 2020, met hetzelfde thema. Baanmogelijkheden die besproken zullen worden zijn ondernemerschap/bestuursfunctie, ethicus/onderwijs, forensisch patholoog en consultancy. De sprekers zijn definitief gekozen en akkoord, de locatie zal de Amstelzaal VUmc zijn en de datum waarop het symposium zal plaatsvinden is 11 februari 2020.
Doelstellingen
In februari 2020 een symposium organiseren, waarbij niet-klinische baanmogelijkheden centraal zullen staan.
Realisatie
Op 11 februari 2020 zal het symposium ‘doctors without patients’, niet klinische baanmogelijkheden voor artsen, plaatsvinden. Sinds augustus ben ik samen met Zahra Verwer (MFVU) en Karin Reefman (onderwijscoördinator), hard aan het werk met het plannen en organiseren van dit symposium. Vier sprekers zullen een presentatie houden over hun carrièrepad en baan, namelijk Kobus Dijkhorst (ondernemerschap en bestuursfunctie), Mariëlle Diepeveen (ethicus en betrokken bij het onderwijs), Udo Reijnders (forensisch patholoog) en Wessel Fuijkschot (consultancy). Er zal van te voren avondeten klaar staan voor de studenten en na het symposium een borrel plaatsvinden. Op de borrel kunnen de studenten nog laagdrempelig vragen stellen aan de sprekers.  We verwachten 200 deelnemenden aan het symposium. 
Financieel
Voor het symposium is er 500 euro aan subsidie aangevraagd en dit bedrag hebben wij ontvangen. Verder wordt er binnenkort een begroting opgesteld, waarin duidelijk zal worden welk bedrag er door de studenten betaald zal moeten worden voor een kaartje (in 2018 was dit € 3,80).
Evaluatie
Aan het einde van het symposium zullen evaluatieformulieren worden uitgedeeld en ter plaatse worden ingevuld. Mocht dit niet mogelijk zijn, zullen de formulieren opgestuurd worden naar zowel de leden als de sprekers, die aanwezig waren op het symposium. Het verloop van het symposium zal worden besproken in de daaropvolgende bestuursvergadering.

Verantwoordelijk bestuurslid: Laura Witteveen

Masterclasses

Huidige situatie
In het jaar 2019-2 is besloten om de educatieve workshops georganiseerd door de Co-Raad VU te professionaliseren en hierbij te belichten door deze de naam masterclass te geven. De masterclasses zijn telkens een groot succes. Afgelopen half jaar zijn onder andere de masterclasses ECG, intoxicaties en labwaarden georganiseerd. 
Doelstellingen
Het doel van de masterclasses is een aanvullende bijdrage leveren aan het onderwijs, door onderbelichte of interessante onderwerpen uitgebreid aan bod te laten komen. Komend half jaar gaan we aandacht geven aan de onderwerpen: antibiotica en statistiek & epidemiologie. In het half jaar 2020-2 zullen we nog meer nieuwe onderwerpen als thema kiezen voor de masterclasses.
Realisatie
Er zijn veel leuke ideeën voor nieuwe masterclasses. Deze zullen voornamelijk in het tweede half jaar georganiseerd worden, aangezien er dan meer ruimte in de agenda voor is. In het eerste half jaar zullen we in januari een masterclass antibiotica organiseren. In maart zullen we voor het eerst een masterclass statistiek en epidemiologie organiseren. Hier is veel behoefte aan vanuit studenten die beginnen met hun wetenschappelijke stage of daarmee bezig zijn. Voor het half jaar 2020-2 zijn er meerdere leuke ideeën voor masterclasses, bijvoorbeeld een masterclass acute geneeskunde of een masterclass over de financiën in de zorg. Voor de realisatie moeten we per masterclass kijken welke spreker we hiervoor het beste kunnen vragen en hoe we het beste invulling kunnen geven aan het thema.
Financieel
Er zal een kleine bijdrage van de coassistenten gevraagd worden voor de masterclasses, afgestemd op de verwachte kosten van ieder evenement. Naar aanleiding van de evaluatie van afgelopen halfjaar moet nog worden besloten wat de kosten van de masterclasses zal betekenen.
Evaluatie
Er zullen al tijdens de masterclasses e-mails worden verstuurd naar de deelnemers, met de link naar de evaluatieformulieren. Ook tijdens de evenementen willen we vragen dit in te vullen, om zo ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen dit invullen. Daarnaast zal er geëvalueerd worden in een daarop volgende bestuursvergadering.

Verantwoordelijk bestuurslid: Rianne Seefat

Jubileumeditie Jan Heijlmanprijs

Huidige situatie
Elk jaar wordt de Jan Heijlmanprijs (JHP) georganiseerd, waarbij verschillende opleiders van kwaliteit in het zonnetje worden gezet. Dit jaar zal het de 25e editie zijn, dus dit willen wij graag groots aanpakken. 
Doelstellingen
In 2020 de 25e editie van de Jan Heijlman prijs vieren door middel van een grootse aanpak van het organiseren van het evenement. 
Realisatie
In 2020 zal de 25e editie van Jan Heijlmanprijs uitgereikt worden, dat is reden tot feest! Derhalve willen we het dit jaar groots uitpakken en een diner organiseren voor genomineerden en attenderende studenten. Daarnaast willen wij, speciaal voor de 25e editie, vier eenmalige prijzen uitreiken: ‘De beste KTO docent aller tijden’, ‘De beste KTO locatie aller tijden’, ‘De beste coschapbegeleider aller tijden ‘ en ‘De beste coschaplocatie aller tijden’. Er wordt voor elke prijs gekeken, wie het vaakst de originele prijs heeft gewonnen; diegene krijgt de ‘aller tijden’-prijs. Dit is een extra beloning voor de beste onderwijzers in ons vak, die ons al langdurig onderwijzen en begeleiden
Financieel
Dit plan zal in goed overleg met de penningmeester moeten plaatsvinden. Het diner zal een prijzige lastenpost zijn en vier nieuwe beeldjes zullen ook kosten met zich meebrengen. Derhalve zal dit ter zijner tijd goed overlegd worden en in samenwerking met de penningmeester zal er een begroting worden opgesteld en moeten worden beoordeeld of dit plan financieel haalbaar is, gezien dit wordt betaald uit een subsidie aangevraagd bij de opleiding.
Evaluatie
De Jan Heijlmanprijs 25e editie zal worden geëvalueerd door de genomineerden middels een evaluatieformulier. Daarnaast zal het evenement besproken worden op een volgende bestuursvergadering.

Verantwoordelijk bestuurslid: Laura Witteveen

Speeddate de specialist

Huidige situatie
Elk jaar wordt speeddate de specialist georganiseerd in samenwerking met de MFVU. Het is het grootste evenement op het gebied van loopbaanoriëntatie van de Co-Raad. Het is voor zowel derdejaars bachelor studenten als coassistenten. Afgelopen jaar zijn er ongeveer 40 mensen gekomen en werd het georganiseerd bij de Rabobank. Er zijn vorig jaar voor het eerst ook arts-assistenten in opleiding uitgenodigd. Dit bleek erg lastig, aangezien er geen contactgegevens beschikbaar waren. Er zijn uiteindelijk 2 aiossen gekomen. 
Doelstellingen
Opnieuw een leuk en goed bezocht evenement neerzetten, met een soepel verlopende samenwerking met de MFVU. Het zal ook dit jaar plaatsvinden in april, de definitieve datum volgt nog. Een doelstelling is om dit jaar meer kaarten te verkopen. We willen opnieuw een aantal aiossen uit te nodigen, om zo een duidelijker beeld te krijgen van hoe het is om een opleidingsplaats te krijgen in de huidige tijd en hoe dat te realiseren is.
Realisatie
We gaan zo snel mogelijk beginnen met de organisatie van dit evenement. Ook gaan we dit evenement zo goed mogelijk promoten, voor zowel bachelorstudenten als coassistenten. 
Financieel
Studenten en coassistenten zullen kaartjes kopen voor dit evenementen. In overleg met de MFVU en de penningmeester zal er een begroting worden gemaakt en de kosten van het kaartje bepaald. Van Lanschot is een sponsor van dit evenement.
Evaluatie
Na het evenement zullen evaluatieformulieren worden uitgedeeld en ter plaatse worden ingevuld. Mocht dit niet mogelijk zijn, zullen de formulieren opgestuurd worden naar zowel de studenten als specialisten, die aanwezig waren. Het evenement zal ook worden geëvalueerd in een volgende bestuursvergadering.

Verantwoordelijk bestuurslid: Rianne Seefat​​​​​​​

Halfjaaragenda