U bent hier:

Huidig bestuur

Het bestuur van de Co-Raad VU bestaat uit coassistenten en masterstudenten van de VU en coördineert en organiseert alle activiteiten van de Co-Raad VU. De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van één jaar. Een deel van het bestuur wisselt in het voorjaar, de andere bestuursleden wisselen in het najaar. In dit bestand vind je een overzicht van alle voorgaande besturen.

De Co-Raad VU is een belangrijk orgaan dat zich bezighoudt met het behartigen van de belangen van de masterstudenten Geneeskunde aan de VU. Het bestuur vergadert iedere twee weken. Maar uit wie bestaat de Co-Raad VU eigenlijk? 

Dagelijks bestuur

Voorzitter - Femke Hensen

Mijn naam is Femke Hensen en komend half jaar zal ik de functie voorzitter van de Co-Raad VU op me nemen.  

Zelf zit ik op dit moment halverwege mijn tweede masterjaar en kijk ik er enorm naar uit verder te werken met een nieuw team!

Ik ga er voor zorgen dat de Co-Raad VU als een goed geoliede machine werkt en alles op rolletjes loopt. Mijn functie zal veel te maken hebben met houden van overzicht, bijwonen van verschillende overleggen en het voorzitten van onze eigen vergaderingen. Zo hoop ik samen met mijn mede-bestuursleden komend halfjaar al onze doelen te behalen, om zo een steentje bij te dragen aan de master Geneeskunde. 

Heb jij vragen voor de Co-Raad VU? Stuur ons een mail via bestuur@co-raad.nl !

Secretaris - Joan Groeneveld

Ik ben Joan Groeneveld en vanaf december 2019 zal ik de functie van Secretaris van de Co-Raad VU op me nemen. 

Op dit moment ga ik beginnen met mijn coschap Neurologie, alweer de laatste van het eerste masterjaar. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met dansen en houd ik van gezelligheid met vrienden en familie. 

Dit komende half jaar zal mijn taak worden om het overzicht en de structuur van de Co-Raad VU te behouden en verbeteren. Ik zal iedere functie ondersteunen waar nodig en de relatie met externen onderhouden en bevorderen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor al het mailverkeer, waaronder de maandelijkse nieuwsbrief. Tevens zal ik me gaan bezighouden met een halfjaarlijkse carrièrenieuwsbrief, om zo de mogelijkheden tot loopbaanoriëntatie van de coassistent te kunnen vergroten. 

Ik kijk ernaar uit om een steentje bij te dragen aan de ontwikkelingen van het onderwijs en jullie daarvan op de hoogte te mogen houden! 

Penningmeester - Yoshita Jagernath

Ik ben Yoshita Jagernath en vanaf december 2019 mag ik de functie penningmeester van de Co-Raad VU vervullen. 

Zelf zit ik in het eerste jaar van mijn coschappen, heb ik mijn wetenschappelijke stage al afgerond en ben ik bezig met het coschap heelkunde. Daarnaast probeer ik elke week tijd vrij te maken om te dansen en te voetballen. 

Dit jaar ga ik ervoor zorgen dat de structuur die mijn voorgangers hebben gecreëerd wordt voortgezet en de Co-Raad VU financieel gezond blijft. Daarnaast heb ik ook de tijd en interesse om mij bezig te houden met de kwaliteit van het onderwijs. Vorig jaar heb ik namelijk mogen plaatsnemen in de Studentenraad 2018-2019 waar mijn belangstelling voor het onderwijs is begonnen. Hier heb ik gezien dat er in de opleiding veel te bereiken is, zolang je maar samenwerkt!

 

Masterfunctionarissen

Bas van Wijk

Hoi! Mijn naam is Bas van Wijk, een van de masterfunctionarissen van de Co-Raad VU. 

Het geven van onderwijs is iets wat ik erg interessant vind. Zo heb ik mij hier al sinds het begin van mijn opleiding mee bezig gehouden. Eerst door het geven van reanimatie lessen en later als begeleider bij de studentenpoli.

Afgelopen jaar heb ik mij vooral bezig gehouden met de ervaringen van jullie, de coassistent, over de coschappen. Hiervoor heb ik onder andere de CGV’s georganiseerd en de Co-Telefoon geïntroduceerd. Komend half jaar ga ik mij ook bezig houden met de binnengekomen klachten en verbeterpunten die jullie aan ons doorgeven. Daarnaast ben ik ook aanwezig bij brainstormsessies over het nieuwe curriculum. 

Hebben jullie een klacht of een verbeterpunt over het onderwijs, of willen jullie graag een keer aanschuiven bij een brainstormsessie over het nieuwe curriculum? Schroom dan niet om mij een keertje aan te spreken in de wandelgangen, of stuur een mail of appje.

Vazula Bekkers

Ik ben Vazula Bekkers, sinds juni 2019 heb ik de functie masterfunctionaris op mij genomen, ik heb dit tot nu toe als een zeer leerzame en vooral ook leuke periode ervaren.

Momenteel zit ik in het tweede jaar van mijn coschappen en start ik met het coschap Gynaecologie. Naast de studie Geneeskunde, vind ik het leuk om bezig te zijn met me samen met een commissie/bestuur ergens voor in te zetten, zoals de congrescommissie in de bachelor en nu de Co-Raad VU in de master.

 Ik wil mij dit jaar graag inzetten om het onderwijs te verbeteren voor de toekomstige coassistenten. Een van de dingen waar ik me bezig mee zal houden is voorbereiding op de wetenschappelijke stage gedurende master Geneeskunde. Al met al heb ik heel veel zin in wat er aankomend jaar komen gaat!

Shaya Mahadew

Mijn naam is Shaya Mahadew en ik ben vanaf december 2019 een van de masterfunctionarissen van de Co-Raad VU.

Vanaf het begin van mijn studie was ik al geïnteresseerd in onderwijs, vandaar dat ik meteen co-groep vertegenwoordiger ben geworden aan het begin van mijn coschappen. Tot mijn master heb ik farmacotherapie en fysiologie practica gegeven en ik heb 4 jaar in het studentenpoli team gezeten. Hier heb ik gemerkt dat ik het onwijs leuk vond om betrokken te zijn bij het onderwijs. Toen ik hoorde van de marterfunctionaris en de Co-Raad VU, was ik al meteen enthousiast. Tijdens dit bestuursjaar kan ik helpen met het verbeteren van de inhoud van de master geneeskunde en er mede voor zorgen dat de coassistenten zo goed mogelijk hun master kunnen doorlopen.

Komend jaar zal ik mij vooral bezig houden met de alliantie tussen het VUmc en het AMC en daarnaast didactiek in de kliniek en het profileringsjaar. Hiernaast behoren de co-lunches en de evaluaties van de coschappen ook tot mijn aandachtspunten.

 

Evenementen & PR functionarissen

Evenementenfunctionaris - Laura Witteveen

Heyy! Mijn naam is Laura Witteveen en ik ben van plan om voor jullie leuke en leerzame evenementen te organiseren het aankomende halve jaar, als evenementen functionaris. Ik zal voor jullie het symposium ‘Doctors without patients’, de Jan Heijlmanprijs, VrijMiCo’s, DE pubquiz en verscheidene masterclasses organiseren!  

Het afgelopen half jaar heb in gezien hoe masterclasses en sociale evenementen een echte toevoeging zijn aan de geneeskunde master; het zorgt voor het aanvullen van studenten hun (en je eigen) kennis, maar ook voor verbondenheid en gezelligheid. Ik kijk uit naar het komende half jaar!

 

Evenementenfunctionaris - Rianne Seefat

Mijn naam is Rianne Seefat, komend jaar ben ik samen met Laura evenementenfunctionaris binnen de Co-Raad VU.

Ik zit momenteel in mijn tweede masterjaar geneeskunde. Zelf was ik al regelmatig bij de evenementen van de Co-Raad VU te vinden, zoals de masterclasses, de vrijmico’s en natuurlijk het Co-feest. Dat ik deze evenementen nu zelf mag organiseren vind ik dus super leuk. 

We hebben veel leuke, nieuwe ideeën voor nieuwe masterclasses en ik heb er nu al zin in om deze ideeën tot uitvoering te brengen. Ik hoop jullie hier dan ook allemaal bij te zien, net als bij de sociale evenementen. 

Promotiefunctionaris - Berber Speerstra

Mijn naam is Berber Speerstra en ik ga komend jaar de Co-Raad VU versterken als promotiefunctionaris! Op het moment dat ik dit schrijf ben ik 5de jaars geneeskunde en loop ik het coschap Psychiatrie. Als ik niet in mijn witte jas door het ziekenhuis loop, ben ik aan het werk bij mijn bijbaantje, loop ik hard of kijk ik naar ‘first dates’ met mijn huisgenoten. 

Mijn streven voor het komende jaar is om meer betrokkenheid te creëren bij de leden bij de Co-Raad VU. Naar mijn mening is het belangrijk om de 40 à 50 uur durende werkweek  die als coassistent draait te kunnen ventileren. En met wie kan dit beter dan met mensen die hetzelfde doormaken als jijzelf?  Misschien nog wel belangrijker dan dat, is om er een fijne mastertijd van te maken en te genieten van het laatste stukje studententijd. Precies daarvoor is er tweemaandelijks een VrijMiCo, waar je onder het genot van een koud biertje alle leuke en minder leuke kanten van je bestaan als coassistent kan bespreken. Daarnaast organiseert de Co-Raad VU ook educatieve evenementen, waarvan je de opgedane kennis gelijk in de praktijk kan toepassen.

Al deze evenementen, maar ook andere bezigheden van de Co-Raad VU met betrekking tot het masteronderwijs wil ik graag bij jullie onder de aandacht brengen. Zorg daarom dat je ons volgt op Facebook, Instagram en LinkedIn. Tot snel op de eerstvolgende borrel!